Kinderoefentherapie bij kleuters (4-6 jaar)

In deze leeftijdsperiode beginnen kinderen te leren fietsen en zwemmen. Dit zijn complexe vaardigheden waarvoor het kind een goede basis nodig heeft qua evenwicht, maar ook spiercoördinatie en oriëntatie in de ruimte. Problemen met leren fietsen of zwemmen komen erg veel voor.

Kinderen gaan nu naar de kleuterklas; ze komen in een nieuwe omgeving terecht. Ze worden omringd door leeftijdsgenootjes, en moeten meedoen in het groepsproces in de klas.

Andere verwachtingen

De docent verwacht bepaalde vaardigheden bij een kleuter, zoals stil blijven zitten op een stoeltje, op de beurt wachten, je houden aan regels van een spel en afspraken in de klas.

Niet alle vierjarigen zijn daar al toe in staat. Sommigen leren razendsnel van hun leeftijdsgenootjes, en gaan opeens met sprongen vooruit. Anderen lukt het niet. Ze zijn onhandig, houterig, angstig, of juist extreem onrustig en beweeglijk.

zie ook: ervaring van een ouder

Kleuters worden dan in onze praktijk aangemeld met allerlei problemen: Ze vallen vaak, en kunnen niet goed klimmen of hinkelen. Of ze hebben moeite met vangen en gooien van een pittenzakje of bal bij de gymles, en vermijden deze spelletjes in de pauze.

Veel kinderen die bij ons worden aangemeld hebben problemen met tekenen en knutselen, ze hebben vaak moeite het potlood of de schaar goed vast te houden, en ontwikkelen een afkeer van knutselaktiviteiten.

Goed op te lossen

Gelukkig zijn deze achterstanden in de grove of fijne motoriek bij de meeste kinderen goed op te lossen door ze in een rustige, één op één situatie deze vaardigheden aan te leren met ons gevarieerd en uitdagend spelmateriaal. Zo krijgen ze er ook weer plezier in, en gaan de vaardigheid spontaan herhalen.

Eèn van de ouders is bij de behandeling of een gedeelte daarvan aanwezig, en kan zo de spelletjes en vorderingen bekijken.

Samen met de leerkracht en eventuele Motorisch Remedial Teacher (MRT'er) op school streven we ernaar dat het kind de basisvaardigheden ontwikkelt die het voor groep 3 nodig heeft.