Kinderoefentherapie bij peuters (2-4 jaar)

Kinderen in deze leeftijdsgroep worden naar onze praktijk verwezen voor een uiteenlopend aantal redenen. Vaak zijn er problemen met het evenwicht; het kind vangt zich niet goed op bij vallen, beweegt zich houterig, durft niet te springen en te rennen, of is angstig bij klimmen en klauteren.

Sommige kinderen zijn erg onzeker, anderen juist gespannen of onbesuisd.

In onze ruime praktijkruimte kunnen wij het kind testen ( hiervoor gebruiken wij meestal de Bayley Scales of Infant Development = BSID). Zo is het mogelijk om te achterhalen waar de problematiek vandaan komt.

zie ook: ervaring van een ouder

Uit de bevindingen van het onderzoek vloeit een behandelplan voort, dat met de ouders wordt besproken. Daarna kan gericht gewerkt worden aan het verminderen van de motorische problemen met het gevarieerde spelmateriaal dat in onze praktijk aanwezig is.

Tijdens deze behandelingen is één van de ouders meestal aanwezig. Zo kunnen zij de spelletjes en vaardigheden die het kind tijdens de behandelingen heeft geleerd thuis ook toegepassen en verder in slijpen.